Privacyverklaring

Stichting Paleisconcerten wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moet Stichting Paleisconcerten in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Stichting Paleisconcerten neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stichting Paleisconcerten zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u ons privacy beleid.

Voor vragen omtrent dit document en de inhoud hiervan kan een e-mail verzonden worden naar info@paleisconcerten.nl.

Met welk doel verwerkt Stichting Paleisconcerten mijn persoonsgegevens?

Stichting Paleisconcerten gebruikt de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De organisatie van een concert;
 • Het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen;
 • Het versturen van (e-mail-)nieuwsbrieven en brochures;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld annulering van het concert op het laatste moment);
 • U te informeren over wijzigingen van een concert waarvoor u toegangskaarten heeft gekocht;
 • Om de link naar uw toegangskaarten toe te mailen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Paleisconcerten van mij?

Stichting Paleisconcerten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Leeftijdscategorie (als afgeleide van de bestelling van een toegangskaart voor personen onder de 30 jaar);
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (e-mail) en telefonisch;
 • Internetbrowser en apparaattype.

De gegevens die worden verwerkt, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. De bestelpagina toont welke velden verplicht zijn; zonder deze verplichte informatie kunnen wij u niet van dienst zijn.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Alleen Stichting Paleisconcerten vertegenwoordigd door haar bestuursleden conform inschrijving Kamer van Koophandel.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

In Paleis Het Loo is een videobewakingssysteem operationeel. Gasten gaan er door de aanschaf van een toegangskaart mee akkoord dat er video-opnames van hen gemaakt kunnen worden. Deze beelden vallen buiten de invloedssfeer van de Stichting Paleisconcerten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paleisconcerten.nl.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Stichting Paleisconcerten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Ingenomen toegangskaarten: 24 uur
 • Gastenlijsten en overige informatie maakt deel uit van onze administratie en wordt daarom tenminste 7 jaar digitaal bewaard. Indien er geen noodzaak meer is om gegevens te bewaren, zal de Stichting Paleisconcerten de informatie vernietigen.

Worden mijn gegevens met anderen gedeeld?

Stichting Paleisconcerten verkoopt/deelt uw gegevens niet aan/met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, Stichting Paleisconcerten zorgt voor een adequaat en passend niveau van beveiliging door:

 • Het kaartverkoopsysteem in eigen beheer te hebben;
 • Sterke wachtwoorden voor website, kaartverkoopsysteem, betaaldienst en gegevensopslag;
 • Het niet onbeheerd achterlaten van de gastenlijst tijdens concerten;
 • Het vernietigen van de ingenomen toegangskaarten;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Stichting Paleisconcerten neemt de bescherming van uw gegevens dus serieus en heeft dus passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd op effectiviteit en verbetermogelijkheden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@paleisconcerten.nl.

Gegevens inzien, rectificatie of verwijderen en bezwaar

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. In dat geval  stuurt u een verzoek naar info@paleisconcerten.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), de strook met nummers onderaan het document, paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deze kopie van het identiteitsbewijs zal onmiddellijk na verwerking worden vernietigd. Stichting Paleisconcerten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Voor de e-mailnieuwsbrief kunt u zich afmelden via de link die onderin elke nieuwsbrief staat.

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de wet het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daartoe de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruikt Stichting Paleisconcerten cookies, en zo ja, waarvoor?

Ja, Stichting Paleisconcerten plaatst op uw computer een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij uw bezoek aan onze website. Een cookie kan geen virussen verspreiden. Deze cookies hebben meerdere doelen:

 • Het opslaan van uw winkelmandje op onze website
 • Stichting Paleisconcerten maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor de technische werking van onze website. Met behulp van deze cookies kan Stichting Paleisconcerten er bijvoorbeeld voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet telkens dezelfde informatie moet invoeren. Of cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de inhoud van uw winkelmandje niet verloren gaat.
 • Onze website optimaliseren

Hoe kan ik het gebruik van cookies aanpassen?

U kunt uw browser zodanig instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt, of dat u op hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De instellingen voor het beheer van cookies kunt u in de meeste browsers vinden onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’. 1Wanneer u verder surft op onze website zonder op de cookie melding te antwoorden, gaat u impliciet akkoord met het gebruik van cookies.

Kan Stichting Paleisconcerten dit Privacybeleid wijzigen?

Ja, Stichting Paleisconcerten behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.

© 2020 Paleisconcerten