Culturele ANBI

Stichting Paleisconcerten is aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Op deze pagina publiceert de stichting Paleisconcerten haar gegevens zoals de wet deze voorschrijft.

Algemene gegevens

Stichting Paleisconcerten
KvK nr 08156906
RSIN/fiscaal nummer: 8179.95.316
Btw-nummer: NL8179.95.316.B01
Statutair gevestigd in Apeldoorn
info@paleisconcerten.nl

Doelstelling:

Stichting Paleisconcerten is een regionale toonaangevende stichting op het gebied van klassieke kamermuziek. De stichting biedt een podium aan musici die hoogstaande muziek ten gehore brengen in een sfeervolle omgeving tegen een betaalbare prijs.
Stichting Paleis­con­cer­ten wil klassieke kamermuziek voor iedereen toegankelijk maken en meer mensen enthousiasmeren voor klassieke (kamer)­muziek.

Stichting Paleisconcerten organiseert meerdere concerten per jaar op Paleis Het Loo en in de Julianakerk te Apeldoorn.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:

Het komende seizoen heeft de stichting te maken met een verminderde sponsor­bijdrage. We streven er naar om elk concert uitverkocht te raken en kosten­dekkend te zijn. Zonder sponsor­bijdragen lukt dat niet.

In het verleden heeft de stichting zich gericht op het promoten van Paleis Het Loo, zoals omschreven in de statuten. De stichting richt zich nu volledig op de muziek, op interessante sponsoren en op samen­werking met andere culturele instel­lingen.

Voor de komende jaren wil de stichting haar basis verstevigen en haar bekend­heid vergroten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter:

Jan Schut

Vice-voorzitter

Secretaris:

Carolina ‘t Hoen

Peter ‘t Hoen

Penningmeester:

Alwin Dros

Locatiemanager:

Hans Oostendorp

Programmeur:

Herman Bakhuis

Relatiebeheerder:     

 Esther Schut

Beloningsbeleid

Stichting Paleisconcerten werkt uitsluitend met vrijwilligers. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk­zaamheden.

Actueel verslag van de activiteiten

Elke maand, m.u.v. de zomermaanden, organiseert de stichting een concert in de Balzaal van Paleis Het Loo te Apeldoorn (op dit ogenblik niet vanwege de renovatie van Paleis Het Loo tot eind 2021).

Financiële verantwoording

Stichting Paleisconcerten publiceert per 2014 jaarrekeningen ter verantwoording van haar baten en lasten. Hieronder kunt u de actuele en voorgaande jaarrekeningen als pdf downloaden.

Paleisconcerten Jaarrekening 2014-2015

Paleisconcerten Jaarrekening 2015-2016

Paleisconcerten Jaarrekening 2016-2017

Paleisconcerten Jaarrekening 2017-2018

Paleisconcerten Jaarrekening 2018-2019

Paleisconcerten Jaarrekening 2019-2020

Paleisconcerten Jaarrekening 2020-2021